Trang chủ » Tiếng Anh học thuật

Category Archives: Tiếng Anh học thuật

Bảng tương tác hỗ trợ sinh viên luyện kỹ năng viết

Xem các bài tập viết của SV (GV sửa tại nhà)

Các Bài Viết Học Thuật (Sau Đại Học)

Các bài viết học thuật được thực hiện theo chương trình đào tạo Sau đại học chuyên ngành LL & PPDH tiếng Anh của trường Đại học Cần Thơ, niên khóa 2007-2010

 1. Bài Báo Cáo Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Mi-ni  (được viết bằng tiếng Anh)
 2. Bài Báo Cáo Nghiên Cứu Lý Thuyết (được viết bằng tiếng Anh)
 3. Bài Nghiên Cứu Về Kỹ Năng Xã Hội Trong Giao Tiếp. (được viết bằng tiếng Anh)
 4. Bài Nghiên Cứu Về Sử Dụng Email Trong Giảng Dạy Viết EFL (được viết bằng tiếng Anh)
 5. Bài Viết Học Thuật
 6. Bảng Thăm Dò (Dành Cho NCKH) (được viết bằng tiếng Việt)
 7. Cảm Nhận Về Giao Thoa Văn Hóa (được viết bằng tiếng Anh)
 8. Đề Cương Nghiên Cứu Chi Tiết (được viết bằng tiếng Anh)
 9. Đề Xuất Sách Giáo Khoa Và Đề Cương Giáo Trình (được viết bằng tiếng Anh)
 10. Hướng Dẫn Ra Đề Kiểm Tra Và Chấm Bài (được viết bằng tiếng Anh)
 11. Kỹ Năng Tư Duy Siêu Hình (được viết bằng tiếng Anh)
 12. Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (được viết bằng tiếng Anh)
 13. Nhận Thức Ngôn Ngữ (được viết bằng tiếng Anh)
 14. Phê Bình Sách Giáo Khoa (được viết bằng tiếng Anh)
 15. Sửa Lỗi Trong Giảng Dạy Tiếng Anh (được viết bằng tiếng Anh)
 16. Thực Hành Đánh Giá Tiết Dạy (được viết bằng tiếng Việt)
 17. Tiểu Luận Triết Học (được viết bằng tiếng Việt)
 18. Triết Lý Dạy Viết Tiếng Anh (được viết bằng tiếng Anh)
 19. Văn Chương Trong Giảng Dạy Ngôn Ngữ (được viết bằng tiếng Anh)