Trang chủ » Chương trình luyện thi ĐH và THPT Quốc gia

Chương trình luyện thi ĐH và THPT Quốc gia

Chương trình chú trọng kỹ năng đọc, chiến lược đọc hiểu.

Thống kê các chủ điểm ngữ pháp trong văn viết và văn nói.

Phát triển vốn từ và khả năng phát âm của học sinh.

Phát triển khả năng dùng từ chính xác và có phản xạ tốt trước khi học ĐH.

Đăng ký ghi danh: Tạm dừng

Thông tin