Trang chủ » Chương trình tiếng Anh thiếu nhi

Chương trình tiếng Anh thiếu nhi

Sự tự tin sử dụng tiếng Anh là lợi thế cho con bạn ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, để trẻ có thể tự nhiên phát triển kiến thức và nền tảng thành công cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Chúng tôi khuyến khích trẻ tự do phát biểu ý kiến, được tham gia trò chơi, và tương tác trong một môi trường luyện nói và nghe tiếng Anh, an toàn và thoải mái, để trẻ chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho tương lai.

Quan điểm của chúng tôi là GV muốn con em trong nhà được dạy thế nào, thì dạy lại các cháu học tại trung tâm như thế.

Các ưu tiên hàng đầu:

+ Lớp học ít (dưới 20 HS) để đảm báo hướng dẫn về phát âm đến từng cháu như dạy kèm.

+ Áp dụng giáo trình tiếng Anh thiếu nhi của nhà xuất bản Cambridge.

+ Áp dụng kỹ thuật ghi âm và nhận dạng giọng nói để khuyến khích khả năng phát âm lưu loát của các cháu.

+ Kết hợp giáo trình tiếng Anh các cấp của BGD nhằm nâng cao sự tự tin của các cháu trên lớp học chính.


Thông tin